jANIOŁ nad jANIOŁami

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
"jANIOŁ nad jANIŁami"

W tym roku konkurs nie odbędzie się. Przepraszamy.

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkól specjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Celem przeglądu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie do kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

Regulamin konkursu:

 

  • Temat: jANIOŁ nad jANIOŁami
  • Technika dowolna: kompozycje płaskie - rysunek, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, kolaż; kompozycje przestrzenne – rzeźba, płaskorzeźba.
  • Każdą pracę należy czytelnie opisać:
    - imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki, telefon kontaktowy, nazwisko instruktora
  • Szkoła, placówka nadsyła maksymalnie 10 prac w dowolnie wybranej technice plastycznej.
  • Adres: Ognisko pracy Pozaszkolnej ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin, tel.(0-32) 4570048
    email: oppradlin@op.pl; piotrcybulka@tlen.pl; albad@poczta.onet.pl

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale