Jubileuszowe, piętnaste "Radlińskie Betlejki"

Celem przeglądu jest kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych  i rodzinnych, aktywizowanie zespołów szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury materialnej i duchowej swoich miejscowości, kultywowanie gwary śląskiej i elementów wielokulturowości, stwarzanie warunków do likwidacji barier i wyrównywania szans dzieciom  i  młodzieży ze szkół  specjalnych w prezentacji swojego dorobku.

Wśród organizatorów jest  Miasto Radlin, Powiat Wodzisławski, Miejski Ośrodek Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Parafia pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Radlinie i Zarządu  Elektrociepłowni „Marcel”.                                                                                                                                     

Przeglądowi towarzyszy organizowany po raz kolejny konkurs plastyczny „jANIOŁ nad jANIOŁami”.

Więcej szczegółów na stronie www.betlejki.radlin.pl


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale