VII "jANIOŁ nad jANIOŁami" - otwarcie wystawy

W piątek, 3 lutego 2012 roku o godzinie 11,00 w świetlicy Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie, ul. Rogozina 55 miała miejsce artystyczna uroczystość. Szkolna Świetlica zamieniła się w wystawienniczą galerię. Wprawdzie 23 stopniowy mróz odstraszył część zaproszonych, to atmosfera była iście rodzinna, a uwagę obecnych przyciągały nie tylko piękne prace ale i bogato zastawiony, korzennie pachnący pełen słodkości stół.

Konkurs jest kierowany dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkól specjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie do kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

Organizatorem Konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie wspólnie z Miastem Radlin i Powiatem Wodzisławskim.

Powiat Wodzisławski był reprezentowany przez radnych powiatowych: Panią Lucynę Stiel i gospodarza imprezy Piotra Cybułkę.

Na konkurs nadesłano ponad 300 prac z najodleglejszych zakątków naszego kraju, m. 3inn. z Polkowic, Szczecina, Chełma i Łomży. Najwięcej prac nadesłały placówki oświatowe z naszego regionu. Komisja oceniająca: Piotr Cybułka – przewodniczący i Panie Alina Badura i Renata Markiton – nauczyciele plastyki OPP w Radlinie przyznali 51 nagród i wyróżnień w różnych kategoriach.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali oryginalne, „anielskie dyplomy” ze skrzydełkami, ciekawe książki oraz artykuły plastyczne w postaci farb, brystoli, profesjonalnych pasteli. Nauczyciele przygotowujący uczestników podziękowania, a placówki oświatowe dyplomy za udział.

Otwarcie wystawy było ostatnią okazją, do zaśpiewania kolęd i pastorałek wspólnie z małymi artystami uczęszczającymi do zespołów i kół muzycznych Ogniska.

Wyniki konkursu na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakładce „jANIOŁ nad jANIOŁami” http://opp.radlin.pl/setup.php?p=p_1184

Piotr Cybułka

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale