"Radlinioki" zatańczyły dla europejskich spółdzielców


15 października 2012 roku dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Radlinioki” zatańczył dla młodych spółdzielców   i ich wychowawców z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii (Kraj Basków), Słowacji, Czech i Węgier, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu „Cooperation Works! Cooperative ideas in teaching and upbringing at school”    ( Współpraca popłaca! Spółdzielcze idee w nauczaniu oraz wychowaniu szkolnym). 


Do Domu Kultury w Syryni zaprosił „Radlinioki” Pan Marek Jakubiak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury   w Lubomi. Pan Marek jest pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu.

To właśnie europejskim gościom dedykowany był pokaz tradycyjnych tańców śląskich w wykonaniu najmłodszych. Uczestnicy konferencji poświęconej ideałom spółdzielczym w nauczaniu i wychowaniu młodzieży, którego uczestnikami byli zagraniczni goście oraz nauczyciele i uczniowie szkół powiatu wodzisławskiego, w których prowadzi się różnorodne formy spółdzielczości, nagrodzili występy gromkimi brawami.


Spółdzielczy projekt młodzieżowy

Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi organizuje projekt „Cooperation Works! Cooperative ideas in teaching and upbringing at school” ( Współpraca popłaca! Spółdzielcze idee w nauczaniu oraz wychowaniu szkolnym). Jego celem jest promocja ideałów i zasad spółdzielczych wśród młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Chcemy przypomnieć korzenie polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego wywodzące się z etyki chrześcijańskiej. Promowanie umiejętności samoorganizowania się, współpracy i wzajemnej pomocy ma ogromne znaczenie dla wychowania aktywnych, świadomych                    i odpowiedzialnych obywateli. Uczestnikami projektu będzie młodzież z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii (Kraj Basków), Słowacji, Czech i Węgier.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs pod hasłem „Our cooperative hero” (Nasz spółdzielczy bohater). Uczestnicy z różnych krajów przygotują prace plastyczne, fotograficzne czy prezentacje multimedialne na temat działaczy spółdzielczych w swoich krajach i regionach. Będą to m.in. Pionierzy Roczdelscy – założyciele pierwszej spółdzielni w Anglii, tzw. chrześcijańscy socjaliści zajmujący się promocją i zakładaniem spółdzielni w Anglii w XIX w., ks. Jose Maria Arizmendiarrieta – inicjator ruchu spółdzielczego w Mondragon w Kraju Basków, Franciszek Kampelik – twórca kas spółdzielczych w Czechach, Samuel Jurkowicz, Sandor Koralyi – inicjatorzy spółdzielczości na Słowacji i Węgrzech oraz tacy polscy spółdzielcy jak księża Piotr Wawrzyniak, Augustyn Szamarzewski, Stanisław Adamski, Wacław Bliziński, twórca polskich kas spółdzielczych Franciszek Stefczyk czy prezydent Stanisław Wojciechowski – znany działacz spółdzielczy i propagator spółdzielczości. Zostanie przypomniana postać Alojzego Segeta – dowódcy pułku raciborskiego w III Powstaniu Śląskim, założyciela spółdzielni w Lubomi. Postać ta pozwoli pokazać patriotyczne aspekty działalności spółdzielczej.

Prace przygotowane przez młodzież z krajów uczestniczących w projekcie zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi. Wystawa będzie połączona z quizem dla młodzieży na temat ruchu spółdzielczego oraz konferencją dla nauczycieli, która będzie poświęcona ideałom spółdzielczym w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń z poszczególnych krajów związanych z nauczaniem przedsiębiorczości opartej o zasady etyczne. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili spółdzielnie uczniowskie w Gimnazjum w Czyżowicach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.

VVVVVVVVVVVV
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale