XVI „Radlińskie Betlejki” coraz bliżej

Już niewiele czasu pozostało kierownikom zespołów, by zgłosić udział swoich podopiecznych w XVI Radlińskich Betlejkach, bowiem termin upływa w środę, 9 stycznia 2013 r.


Prezentację widowisk zaplanowano w dniach 15 – 17 stycznia 2013 r., od godz. 9,00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie przy ulicy Mariackiej 9. Koncert laureatów w niedzielę 27 stycznia o godz. 16,00.


Przegląd kierowany jest do przedszkoli, wszystkich typów szkół, domów kultury, szkół specjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.


Wśród organizatorów jest Miasto Radlin, Powiat Wodzisławski, Miejski Ośrodek Kultury i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Od wielu lat, cenną pomoc otrzymujemy ze strony Zarządu Elektrociepłowni „Marcel”.


Widowiska Bożonarodzeniowe z kolędami i pastorałkami, to doskonały sposób wychowania w duchu miłości do kultury narodowej i chrześcijańskiej tradycji, kultywowania folkloru, elementów wielokulturowści  i  gwary, refleksji nad  współczesnością, oraz wielkiego przesłania nadziei i miłości, które niesie  z sobą Boże Narodzenie.

Tegorocznym „Radlińskim Betlejkom” towarzyszy wezwanie Papierza Benedykta XVI wypowiedziane podczas audiencji generalniej w dniu 21 grudnia 2005 roku, że „Zachowanie tradycji i symboliki Bożego Narodzenia, stanowiących dziedzictwo wiary i kultury, a także przekazanie ich następnym pokoleniom jest dla nas wszystkich ważnym zadaniem”.


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale