XVIII Miedzynarodowy Konkurs Plastyczny "DOM

XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "DOM"

Nazwa: XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "DOM"

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, ul. Mariacka 9

Termin: Prace nadsyłać do 2 kwietnia 2013 r. Otwarcie wystawy 15 kwietnia 2013 r.

Sekretariat: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin, tel. 032/4 57 00 48, Fax. 032/4 55 81 74, e-mail: oppradlin@op.pl ; piotrcybulka@o2.pl ; www.konkursdom.radlin.pl

Organizatorzy:

Miasto Radlin, Miejski Ośrodek Kultury i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

Charakterystyka konkursu: Konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych), szkół specjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic. Szkoły i placówki, mogą wysłać 10 prac wykonanych w dowolnej technice. Prace nie mogą być rolowane lub składane. Powinny być opatrzone na odwrocie metryczką, zawierającą imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej, telefon kontaktowy.

Temat prac:

DOM PEŁEN WZRUSZEŃ

jest miejscem na ziemi i w sercu,

jest miejscem wymarzonym lub niechcianym,

pełen nadziei i pragnień,

to miejsce naszych spotkań, z których wynikają nowe doświadczenia i emocje,

radość wspólnego przeżywania chwil szczególnych i codziennych,

wielkie tragedie i małe smuteczki,

miłość, która się mnoży kiedy się ją dzieli z innymi...

     

Zasięg imprezy: międzynarodowy

Rodzaj imprezy: plastyczna

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale