Regulamin

Nazwa: XXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "DOM"

Termin: Prace można nadsyłać do 9 kwietnia 2019 r. Otwarcie wystawy 29 maja 2019 r.
Rozdanie nagród 29 maja godz. 16.00 w Galeria przy fontannie

Adres na który należy wysyłać prace:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin,
kontakt tel. 032/4 57 00 48, kom. 504 122 286,
e-mail: oppradlin@op.pl ; elzbieta.opp@gmail.com

Organizatorzy:

Miasto Radlin i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

Charakterystyka konkursu: Konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych), szkół specjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic. Szkoły i placówki, mogą wysłać nieograniczona ilość prac wykonanych w dowolnej technice. Prace nie mogą być rolowane lub składane format: minimalny A3 maksymalnie 50x70cm - technika: wszystkie techniki płaskie i formy rzeźbiarskie. Powinny być opatrzone na odwrocie metryczką, zawierającą imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej, telefon kontaktowy.

Temat prac:

DOM PEŁEN WZRUSZEŃ

jest miejscem na ziemi i w sercu,

jest miejscem wymarzonym lub niechcianym,

pełen nadziei i pragnień,

to miejsce naszych spotkań, z których wynikają nowe doświadczenia i emocje,

radość wspólnego przeżywania chwil szczególnych i codziennych,

wielkie tragedie i małe smuteczki,

miłość, która się mnoży kiedy się ją dzieli z innymi...


Format prac:
minimalny A3 maksymalnie 50x70cm

     

Zasięg imprezy: ogólnopolski

Rodzaj imprezy: plastyczna

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale