Artystyczne posumowanie roku szkolnego

24 czerwca 2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury miało miejsce artystyczne zakończenie roku szkolnego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Na koncert, zatytułowany „Pomaluję cały świat”, składały się występy indywidualne i zespołowe wychowanków. Był taniec, śpiew, muzyka, recytacja i żywe słowo. Na widowni zasiadły dzieci z Zespołu Szkół Sportowych, które brawami nagradzały prezentacje swoich rówieśników.

- Była to pierwsza taka prezentacja dorobku naszych kół i zespołów. Cieszy również fakt, że nasi wychowankowie pokazali swoim rówieśnikom, czego nauczyli się w tym roku szkolnym, zapraszając ich jednocześnie na zajęcia po wakacjach - powiedział Piotr Cybułka dyrektor radlińskiej placówki.

Wychowankowie otrzymali kolorowe dyplomy, a widzowie książkowe zakładki z danymi kontaktowymi Ogniska.

Gośćmi koncertu był pan Jacek Sobik, który wystąpił w podwójnej roli – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radlinie oraz dziadka Oskara - uczącego się gry na gitarze oraz pan Henryk Brachmański dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale