SPOTKANIE POLSKO-CZESKIE

W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili placówkę  MAGNET  gdzie dyskutowano nad podjęciem działań które pozwolą wzmocnić współpracę kulturalno – oświatową.
Myślimy, że od tej chwili będziemy utrzymywać stałe kontakty a mali artyści z Czech będą uczestniczyć  w naszych konkursach i festiwalach, jak również dzieci naszej placówki będą mogły zaprezentować swoje umiejętności po Czeskiej stronie.
By wspólnie uczestniczyć w projekcie w najbliższym czasie określone zostaną szczegółowe zadania dla obu placówek.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale