Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój email:
Temat:
Treść:

Nazwa placówki:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

Adres: 
44-310 Radlin, ul. Rogozina 55

Dyrektor: Elżbieta Kin
Telefon: 32 457 00 48
Telefon kom: 504 122 286

e-mail: oppradlin@op.pl
Strona internetowa:
 www.opp.radlin.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek - piątek,
w godzinach: 9,00 - 13,00

Dyrektor OPP przyjmuje strony po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu. E-mail: elzbieta.opp@gmail.com.


Konkurs Plastyczny "DOM": www.konkursdom.radlin.pl
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych "Radlińskie Betlejki": www.betlejki.radlin.pl

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale